Bấm vào đây để đọc
Số 1: 02-09-06
Số 2: 21-09-06
Số 3: 16-10-06
Số 4: 14-12-06
Số 5: 28-12-06
Số 6: 30-01-07
Số 7: 16-02-07
Số 8: 15-06-07
Số 9: 30-08-07
Số 10: 07-02-08
Số 11: 28-11-08
Số 12: 25-01-09
Số 13: 12-03-09
Số 14: 30-07-09
Số 15: 21-12-09
Số 16: 07-04-10
Số 17: 05-05-10
Số 18: 30-06-10
Số 19: 12-07-10
Số 20: 11-09-10
Số 21: 18-10-10

Chủ nhiệm:

Nhà văn Hoàng Tiến

 

Tổng biên tập:

Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn

 

Biên tập viên:

Luật sư Nguyễn Văn Đài

Kỹ sư Bạch Ngọc Dương

Kỹ sư Đỗ Nam Hải

 

Thư ký toà soạn:

Dương Thị Xuân

 

Trụ sở:

Vườn hoa Mai Xuân Thưởng

Hà Nội

 

Tel:

Nhà văn  Hoàng Tiến:

0936 084 293

Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn:

0917 372 313

Luật Sư Nguyễn văn Đài :

0953 573 179

Fax:

 

Email:

baotudodanchuvn@gmail.com

vptudodanchu@gmail.com

Web site:

tudodanchuvn.com & tudodanchuvn.org

Chủ trương của báo Tự Do Dân Chủ là nhằm nâng cao dân trí, thúc đẩy nhận thức và kêu gọi mọi sự đóng góp của người dân vào công cuộc dân chủ hóa đất nước, công bằng xã hội, sớm đưa đất nước và dân tộc Việt Nam thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu, tiến kịp theo xu thế chung của nhân loại văn minh trên thế giới!