Thăm Ông Hoàng Minh Chính: Yêu cầu Nhà nước Việt nam hủy bỏ ngay . . .

 

Nguyễn P.Anh, N.Thanh Giang, L.Hồng Hà, HMinh Chính

Hôm nay, 7/3/2007 các nhà đấu tranh dân chủ gồm Ông Lê Hồng Hà, Ông Nguyễn Thanh Giang và Anh Nguyễn Phương Anh đã đến bệnh viện thăm Ông HoàngMinh Chính và thảo luận về tình hìnhcác nhà đấu tranh cho dân chủ trên khắp đất nước đang bị đàn áp khốc liệt , ngay sau khi Ông H.M.Chính vừa trải qua phẫu thuật, tình hình sức khoẻ ông H.M.Chính mới dần ổn định , có thể nghe mà khôngcần thiết bị trợ thính...nhưng tinh thần đấu tranh vẫn rất mạnh mẽ.Các nhà dân chủ yêu

 cầu Nhà nước Việt nam dừng ngay các hành vi trấn áp, khủng bố đỏ và thả ngay lập tức những người đấu tranh dân chủ yêu nước một cách vô điều kiện. Đồng thời trong cuộc thảo luận các nhà dân chủ cũng đề nghị các nhân sĩ, trí thức, đồng bào trong cả nước, người Việt nam ở nước ngoài và những người yêu tự do, dân chủ trên toàn thế giới cùng nhau chung sức để yêu cầu Nhà nước Việt nam huỷ bỏ ngay những bản khởi tố theo luật hình sự- điều 88, vì đó là sự tráo trở, vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền và  dân quyền mà Việt nam đã tham gia và ký kết, để xây dựng một đất nước Việt nam tự do, dân chủ, đa nguyên , đa đảng...

Việc bắt giữ các nhà đấu tranh cho dân chủ ở Việt nam sẽ không bao giờ làm cho phong trào đấu tranh giảm đi tính kiên cường, bất khuất mà ngày càng làm cho phong trào phát triển mạnh mẽ bởi vì qua các sự việc trên, toàn thế giới và nhân dân Việt nam càng hiểu rõ hơn bản chất của chế độ độc tài toàn trị đang ngày đêm gây ra bao nhiêu đau khổ cho người dân và kìm hãm sự phát triển của toàn xã hội và nhất định nhân dân sẽ lên tiếng để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình.

 

 

7/3/2007

FNA đưa tin từ Hà nội.