Thêm một tiếng nói kêu gọi bảo vệ Linh mục Nguyễn Văn Lý và phong trào dân chủ Việt nam

  Năm 2006 là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra, trong đó sự việc nhà cầm quyền Việt Nam liên tục tuyên bố trước công luận quốc tế chủ quyền của mình về quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong khu vực biển Đông. Nước Mỹ đã thực sự “đặt chân đến Việt Nam” toàn diện, các thế lực được xem là cấp tiến thân  phương Tây và Mỹ  trong thành phần đảng viên đảng cộng sản VN có cơ hội đang ngóc đầu dậy. Màu sắc chủ nghĩa dân tộc dần dần khôi phục địa vị trở thành hiểm hoạ của chủ nghĩa cộng sản. Phe bảo thủ phản động chân tay của Trung Cộng còn sót lại,  nhưng vẫn nắm nhiều quyền lực trong đảng CSVN đã bị cô lập, bị dồn đến chân tường trở lên cùng quẫn, tuyệt vọng. Trước sự lớn mạnh của trào lưu đòi dân chủ trong nước dâng cao đe dọa đáng  kể chế độ độc tài đảng trị bạo tàn, và trong cơn hấp hối không thể thanh toán “đồng chí”của mình. Nên chúng đã điên cuồng đàn áp phong trào dân chủ, liên tục phản công trong cả giai đoạn trước và sau các sự kiện APEC, WTO, PNTR, CPC …Mà mục tiêu đầu tiên  chúng nhằm vào là tiêu diệt Đảng Thăng Tiến Việt nam - một trong những đảng phái chính trị mới tuyên bố ra công khai hoạt động trong năm 2006 thuộc phong trào dân chủ  Việt nam.

 

Kỹ sư Đào Văn Thụy

 

Sự kiện công an CSVN khủng bố, đàn áp dữ dội bắt đầu từ ngày 29 Tết  và ngày mồng 1 Tết Đinh Hợi năm 2007 (âm lịch) tức ngày 16 &17-02-2007 nhắm vào những thành viên của Liên Đảng Lạc Hồng và cá nhân linh mục Nguyễn Văn Lý đã gây ra một số tổn thất đáng tiếc đối với phong trào dân chủ trong nước, cản trở bước tiến bộ của dân tộc Việt Nam. Sự kiện đó cũng đe doạ nghiêm trọng đối với sự tự do và tồn vong của các tổ chức tôn giáo dưới chế độ độc tài cộng sản. Nó cũng là một  thách thức các phong trào tiến bộ đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và dân quyền trên thế giới ngày nay.

Những thế lực bảo thủ trong hệ thống cầm quyền của  đảng cộng sản Việt Nam đã đánh một đòn trí mạng vào cái khẩu hiệu do chính họ rêu rao không ngớt  được gọi là  “đảng và nhà nước lãnh đạo nhân dân phấn đấu xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh ”, rằng cái gọi “dân chủ XHCN gấp hàng triệu lần dân chủ tư sản…”, rằng cái gọi là “ Việt nam có tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng tôn giáo và tôn trọng các quyền Con người và quyền tự do dân chủ cơ bản của nhà nước pháp quyền XHCN  ” vv và vv… Mấy chục năm cai trị đè đầu cưỡi cổ dân tộc chúng đã kéo đất nước Việt Nam này lùi lại hàng trăm năm so với văn minh của nhân loại. Chúng đã phá hoại mối đại đoàn kết dân tộc bằng những thủ đoạn rắp tâm tiêu diệt các đảng phái chính trị đối lập, các tổ chức tôn giáo ngoài khả năng quản lý của chúng

Những thành phần đảng viên CSVN có não trạng cực kỳ phản động và hủ lậu này đã ngây ngô và mù quáng tin tưởng vào bạo lực cùng nhà tù là có thể chặn đứng phong trào dân chủ đang lên như cao. Chúng điên cuồng tính toán rằng khi đàn áp, bắt bớ, bỏ tù Linh mục Nguyễn Văn Lý là có thể  tiêu diệt đựơc khối 8406, một trong những linh hồn của phong trào dân chủ trong nước hiện nay. Nhưng chúng không thể hiểu rằng linh hồn của phong trào dân chủ không chỉ tồn tại trong một cá nhân hay một lãnh tụ nào, mà đó là ý chí, ước vọng  “dân tộc, tự do dân chủ, hoà bình và đoàn kết” mãi mãi trường tồn trong toàn thể dân tộc này, trong mọi người con nước Việt có lòng yêu nước thương dân.

Một loạt các hành vi khủng bố, bắt bớ, đàn áp đối với Linh mục Nguyễn Văn Lý và các thành viên Liên đảng Lạc Hồng đã  chà đạp thô bạo lên truyền thống đạo lý dân tộc. Nó chứng tỏ họ đã khinh thường, và thách thức tổ chức Liên Hợp Quốc không thực thi công ước Quốc tế về quyền dân dự và chính trị và luật nhân quyền quốc tế mà nhà cầm quyền cộng sản tham ra ký kết. Chúng đã bộc lộ rõ bản chất đê tiện của mình với sự xảo quyệt lừa đảo toà thánh Vatican cùng các tổ chức tôn giáo. Bản chất của chúng là giả dối, trí trá với dư luận trong và ngoài nước trên các phương tiện truyền thông, vi phạm trắng trợn chính hiến pháp, pháp luật của chính nhà cầm quyền cộng sản ban hành. Bằng động thái này họ đã tỏ ra khinh miệt và coi thường trước phản ứng mạnh mẽ của nhân dân đòi tự do, dân chủ.

Cá nhân tôi kêu gọi Liên Hiệp Quốc, toà thánh Vatican, Quốc hội, Chính phủ các nước, các tổ chức tôn giáo trong và ngoài nước, các Tổ chức Nhân quyền quốc tế:  Chấm dứt quan hệ với nhà cầm quyền cộng sản tạo áp lực buộc họ phải tôn trọng thực thi Công ước Quốc tế quyền dân dự và chính trị mà họ đã ký kết năm 1982, luật nhân quyền Quốc tế tham gia từ năm 1977.

Tôi kêu gọi toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước bảo vệ Linh mục Nguyễn Văn Lý  và anh Hồng Trung đại diện của Đảng Vì Dân bằng những hành động thiết thực nhất. Đây là một thời cơ lịch sử để chúng ta tiến hành đại đoàn kết thống nhất hành động trên bình diện quốc tế. Các đảng phái chính trị, các tổ chức phi chính trị, các tổ chức tôn giáo cùng sát cánh bên nhau đấu tranh cho tự do dân chủ. Đây là một cơ hội ngàn năm có một để tập hợp sức mạnh vô địch của dân tộc để cùng phấn đấu cho một nước Việt nam có  tự do, dân chủ, hoà bình, đoàn kết  thực sự. Chúng ta không thể chần chừ hơn nữa, nếu chúng ta không đoàn kết, không cùng nhau sát cánh hành động trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ liên tục phải lùi bước trước chủ nghĩa cộng sản độc tài, chúng ta sẽ bị dồn ép, bị cô lập, bị chia rẽ và tiêu diệt trong ngày mai.

Không thể chần chừ hơn đuợc nữa, chúng ta cần biến cuộc đàn áp thô bạo này thành cuộc tổng diễn tập đầu xuân 2007 phô trương thanh thế của phong trào dân chủ.

Thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta, thắng lợi sẽ thuộc về những con người biết đoàn kết là sức mạnh, Thắng lợi sẽ đến với những con người vì chính nghĩa, vì lợi ích dân tộc!!!

Tôi sẵn sàng trở thành một trong những thành viên của Uỷ ban bảo vệ Linh mục Nguyễn Văn Lý và tất cả mọi chiến sĩ dân chủ Việt nam trong và ngoài nước hiện nay,  khi Tổ chức này được thành lập theo sáng kiến của nhà báo, nhà tranh đấu cho Tự do, Dân chủ  và Nhân quyền Nguyễn Khắc Toàn.

Linh mục Nguyễn Văn Lý , cựu biên tập viên -nhà báo cộng sản Nguyễn Vũ Bình, anh Hồng Trung và tất cả mọi tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm  và tù nhân vì tự do Tôn giáo bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp, trù dập phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.

Nhà cầm quyền  CSVN phải chấm dứt ngay sự đàn áp, khủng bố, sách nhiễu với những nhà tu hành như các linh mục Phan Văn Lợi , Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải, các mục sư Nguyễn Công Chính, Hồng Quang, các thầy Thích Thiện Minh, Thích Nhật Ban…, các Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, các trí thức khác như Bạch Ngọc Dương,  Lê Trí Tuệ,  Đỗ Nam Hải,  Phạm Văn Trội,  Nguyễn Phương Anh, Dương Thị Xuân,  Hồ Thị Bích Khương, các thành viên của nhóm Những ngưòi Việt nam yêu nước do kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh đứng đầu ….cùng tất cả nhưng ai đang đấu tranh trên mặt trận đòi dân chủ, nhân quyền trong nước hiện nay.

Đảng CSVN và nhà nước chuyên chế của họ phải ngừng ngay mọi hành động vi phạm Nhân quyền nghiêm trọng với chính đồng bào ruột thịt của mình !!!

 

Hà Nội ngày 03/3/2007

Đào Văn Thụy

Thành viên của Công Đoàn Độc Lập Việt Nam

Mobile liên lạc  : 0945 684 826

Email: hoabinhvietnam@gmail.com