Tôi Hỏi...

                                      Nguyễn Xuân Nghĩa

 

 

Tôi có 60 năm

cùng nhân dân tôi

Làm công dân hạng ba

xã hội loài người.

Ai không mặc không!

Muốn biết, tôi hỏi!

 

Tôi hỏi đấng thứ nhất:

- Người tạo ra loài người;

 Có phân biệt không

mà da trắng thì sang,

da vàng thì nhược?

 

Người lặng thinh,

Chỉ cho tôi… nước Nhật…

 

Tôi hỏi đấng thứ hai:

- Người nặn ra loài người,

có chủ ý không

 cùng một nhóm kinh- vĩ tuyến,

người Sinh hạnh phúc gấp 40,

người Thái 20,

còn chúng tôi…?

 

Người lặng thinh,

chỉ vào kinh Marx

 

Tôi hỏi đấng thứ ba

- Tổ tiên tôi hiền lành

Ai đem về kinh ác?

 

- Tự con phải trả lời!

 

*

          Tôi tỉnh giấc.

 

                                                 Đêm 20-1-2007