Lời kêu gọi của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam

“Sự lộng quyền bất chấp luật pháp của cán bộ, sĩ quan cấp cao công an tỉnh Đồng Tháp ”

 

Biên bản đòi chấm dứt thi công có đại diện các hộ dân chủ sở hữu đất đai  đồng ký tên tập thể, và tố cáo các cấp chính quyền CSVN tỉnh Đồng Tháp đồng lõa bao che cho công an địa phương cướp đất hợp pháp của dân. ( Có ảnh minh họa chúng đang cho công nhân xây tường bao).


 


 


 


 

 

Biên bản làm việc của chính quyền địa phương tại tỉnh Đồng Tháp với đại diện các hộ dân cư tại địa phương bị công an CSVN tỉnh Đồng Tháp cưỡng đoạt đất đai trái phép.