Thông báo gia nhập LIÊN MINH DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2006 của LÝ TỐNG

 

 

  THÔNG BÁO GIA NHẬP

 

Kính gửi Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền và Nhân Quyền cho Việt Nam

 

Tôi đã đọc Thông Báo ngày 16/10/2006 của Quý Vị, rất cảm kích và đầy hy vọng về tương lai của cuộc Đấu Tranh Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền cho Việt Nam. Căn bệnh trầm kha của của dân tộc Việt Nam sau 1,000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây và hơn 60 năm toàn trị của Cộng Sản là "Bệnh Sợ Hãi": sợ chết, sợ tù đày, sợ nghèo đói… Liên Minh là lực lượng tiên phong đã vượt qua ngưỡng sợ hãi, biên giới sợ hãi, lằn ranh "tham sanh úy tử", đạt tới tầm cao "uy vũ bất năng khuất", "vô úy"… với lòng dũng cảm, hy sinh, và tinh thần sẵn sàng trực diện Tử Thần, Quỷ Đỏ. Đồng bào sẽ theo gương Quý Vị chiến thắng nỗi sợ hãi bản thân, chúng ta sẽ chiến thắng mọi kẻ thù gian hiểm, độc ác và tàn bạo nhất.

 

Tôi hân hạnh tình nguyện gia nhập Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền và Nhân Quyền cho Việt Nam, góp phần trong sự nghiệp giải thể chế độ Cộng Sản vô thần để cứu Nước, cứu Dân.

 

 

Thái Lan, ngày 01/12/2006.

 

Lý Tống

 

 

 

 

Thơ chúc Xuân Mới Năm Đinh Hợi,
gởi Toàn Dân Việt Nam, đặc biệt Khối 8406

 

 

CÁCH MẠNG TRẮNG

 

8 chục triệu thần dân tuấn kiệt

4 ngàn năm vẫn tiết thấm nhuần

0 lẽ vô ưu? Đành cam phận

6 thập niên uất hận gông cùm!

 

Vùng lên! "Hiệu Ứng Cánh Bướm" hơn căm

"Áo trắng" Dân chủ: Mười Lăm – Mùng Một!

"Phân Cực Đảng Cộng Sản": chột thành mù

"Cách Mạng Đua Xe" Bầu cử 07

Bởi: Ta cúi đầu – Cộng cưỡi cổ!

Ta đứng dậy – Cộng sụp đổ!

 

Lý Tống

Xuân Đinh Hợi.