Tin công an đàn áp Bác sĩ Phạm Hồng Sơn

Ngày 09/02/2007: khoảng 08:30 công an khu vực phường Thụy Khuê, đến nhà BS Phạm Hồng Sơn đưa giấy mời làm việc tại đồn công an phường Thụy khuê, nhưng qua cách tiếp xúc thực chất là sự cưỡng bức lên đồn công an. Ngoài nhà BS PHS và xung quanh đồn công an đã có rất nhiều mật vụ A42 mặc thường phục. Buổi làm việc chủ yếu xoay quanh việc bắt BS PHS phải làm bản kiểm điểm hàng tháng, nhưng như mọi lần BS PHS đều từ chối và phản đối bản án tù cũng như lệnh quản chế hiện nay. Một số mật vụ và công an phường đã có thái độ rất vô văn hóa trong khi làm việc. BS PHS đã bị câu lưu tại đồn công an Thụy khuê từ 08:45 tới 14:40 ngày 09/02/2007. Việc giữ người qua giờ hành chính không hề có lý do. Khi về nhà BS PHS đã phát hiện tại phòng khách ở tầng 01 có một vết bong vữa sơn khoảng 04Cm2  cách chân tường khoảng 05 cm tại bức tường giáp với nhà hàng xóm, vết bong lộ ra 01 lỗ nhỏ bằng đầu bút bi xuyên sâu vào bức tường dày trên 30cm.

 

Phóng viên Dân chủ tại Hà nội.