Thư của Bà DB Loretta Sanchez gởi Bà Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ về nhà Báo Nguyễn Vũ Bình

 

Ngày 5 tháng 2, 2007

 

Kính gửi: Bộ Trưởng Ngoại Giao Condoleezza Rice

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

2201 C Street, NW

Washington, DC 20520

 

Kính thưa Bộ Trưởng Condoleezza Rice:

Tôi viết thư này để bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của tôi về tình trạng thiếu thốn sự chăm sóc y tế đối với ông Nguyễn Vũ Bình, một nhà tranh đấu cho dân chủ hiện đang bị cầm tù bởi chính quyền Việt Nam. 

Tôi được biết rằng ông Nguyễn Vũ Bình đang mang bệnh cao áp huyết và những bệnh tiêu hóa khác.  Bà Bùi Thị Kim Ngân, vợ của ông Nguyễn Vũ Bình đã đo áp huyết của chồng bà ở mức 180/133 trong một lần thăm viếng chồng.  Bà Bùi Thị Kim Ngân đã gửi ba lá thư đến chính quyền Việt Nam để yêu cầu họ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của chồng.  Cho đến nay, bà Bùi Thị Kim Ngân vẫn chưa nhận được hồi âm của ba lá thư của bà đề ngày 14 tháng 9 năm 1006, ngày 3 tháng 11 năm 1006, và ngày 17 tháng Giêng năm 2007. 

Ông Nguyễn Vũ Bình là một nhà báo và hiện đang hoạt động trong phong trào dân chủ tại Việt Nam.  Ông Bình đã bị kết tội làm gián điệp vào ngày 31 tháng 12 năm 2003, và bị tuyên án bảy năm tù và ba năm quản chế tại gia.  

Tôi rất biết ơn nếu Bộ Trưởng có thể can thiệp cho yêu cầu của bà Bùi Thị Kim Ngân về việc chăm sóc sức khỏe cho chồng.  Chúng tôi cũng hy vọng Bộ Trưởng có thể cung cấp tin tức về tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Vũ Bình.

Xin chân thành cám ơn sự quan tâm của Bộ Trưởng đối với trường hợp này.  Xin vui lòng liên lạc văn phòng của chúng tôi tại điện thoại 202-225-2965 nếu cần thêm chi tiết. 

 

Chân thành,

 

Loretta Sanchez

Dân biểu Quốc Hội