Văn phòng Thiên Ân

Nguyễn Xuân Nghĩa

                        Mến phục tặng luật sư Lê Thị Công Nhân

 

Mồng 3 tháng 2

ngày đại tiệc của đảng cầm quyền,

Độc tài

Toàn trị

ngày mở đầu dân tộc con  đường

Tăm tối.

 

Văn phòng luật sư Thiên Ân

Lê Thị Công Nhân

và ba em nhỏ.

 

Các em ơi!

Chị sẽ giảng cho các em thế nào là độc tài

Thế nào là dân chủ

Ai viết lên ngục Basti danh từ BÁC ÁI

Nội dung tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ

Có gì mới trong nhân quyền thế giới

để mỗi sáng cắp sách đến trường

Tai các em không bị ô nhiễm bởi chiếc loa phường,

để mỗi tối các em không mặc đồng phục bước vào ti-vi

hát và nói những lời ngu tối.

...

Hai mươi công an

Hai mươi con thú lông vàng,

chạy đến

 

Hãy sủa đi khi đảng cầm quyền nuôi các người để sủa

Hãy cắn đi khi đảng cầm quyền cho các ngươi ăn ngon để cắn

Nhưng; hãy nhớ rằng:

Tiếng sủa của người không át được tiếng ta

sáng chói

bộ lông của người không đắp điếm được một thây ma

 đang thối!

 

Văn phòng Thiên Ân

Luật sư Lê Thị Công Nhân!

 

                                          Đêm  5.2.2007

                                     Nguyễn Xuân Nghĩa