Hiệp Hội Đoàn Kết Công – Nông Việt Nam: Phản Đối Nhà Cầm Quyền Hà Nội Khủng Bố Hiệp Hội Đoàn Kết Công-Nông Viêt Nam 

Chúng tôi khẩn thông tin trước dư luận thế giới về các hành vi khủng bố của nhà cầm quyền Hà Nội đối với các nhà đấu tranh dân chủ như sau:

1- Bắt giam anh Hoàng Huy Chương tức là Đoàn Hữu Chương, hội viên Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam

Sáng ngày 14 tháng 11 vừa qua, Công an phường Tân Thái Hoà, thuộc Quận Tân Phú, Tp Sài Gòn đã ập vào nhà của ông Chương và bắt giam ông Chương cùng với hai người em ruột của ông Chương là  Đoàn Triệu Hảo và Đoàn Triệu Kinh Kha. Tất cả những người này bị bắt mà không có lệnh bắt giam, riêng Đoàn Triệu Kinh Kha chỉ mới có 9 tuổi cũng bị công an bắt đi biệt tích. 

Ông Chương là công nhân nhà máy, đã công khai tham gia Hiệp Hôi Đoàn Kết Công-Nông Việt Nam để đấu tranh cho sự công bình cho chính cá nhân ông và công nhân Việt Nam nói chung. Công an Hà Nội bắt giam ông Chương để khủng bố và đàn áp Hiêp Hội Đoàn Kết Công –Nông. Hiện nay, lực lượng công an Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang  tìm mọi cách truy lung nhằm bắt giam những lãnh đạo còn lại của Hiệp Hội Đoàn kết Công Nông như Nguyễn Tấn Hoành, Nguyễn thị Lê Hồng và nhiều hội viên khác của Hiệp Hội.

Hiệp hội khẩn kêu gọi sự lên tiếng của các tổ chức Công Đoàn quốc tế, nghiệp đoàn lao động, các tổ chức, đảng phái đấu tranh cho quyền làm người, các cá nhân yêu chuộng tự do, dân chủ, công bằng lên tiếng yễm trợ Hiệp Hội và đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho anh Đoàn Hữu Chương và hai người em của Chương. Trước sự đàn áp của nhà cầm quyền Hà nội đối với giới công nhân lao động Việt Nam, chúng tôi  kêu gọi quốc hội Hoa kỳ không chấp thuận cho Việt Nam vào qui chế thương mại vĩnh viễn.

 

Ngày 13 tháng 11 năm 2006

T/M Hiệp Hội Đoàn Kết Công – Nông Việt Nam

Nguyễn Thị Lê Hồng

hiephoicongnongvietnam@yahoo.com

-----------

Protest Ruling Hanoi's Government on Terrorizing United Workers-Farmers Organization of Viet Nam

We urgently announce to the international public opinions on the terrorizing practices of the ruling Hanoi's government to many pro-democracy activists with the following points of concerns:
 
1- Arrested and currently detained Mr. Hoang Huy Chuong (aka Doan Huu Chuong), a member of the United Workers-Farmers Organization (UWFO) of Viet Nam

On the morning of 14 November 2006, the security police Tan Thai Hoa ward, Tan Phu district, Sai Gon, raided the house of Mr. Chuong and arrested him and his two brothers: Doan Trieu Hao and Doan Trieu Kinh- Kha. All three were arrested without any warrants, especially Kinh-Kha is only 9-year-old boy was kidnapped by the security police.
 
Mr. Chuong is a factory worker, was publicly joined the UWFO of Viet Nam to fight for his equality and the factory workers in general. Hanoi's security police arrested Mr. Chuong to terrorize and suppress the UWFO. Currently, the security police force of Bien Hoa, Dong Nai province is trying whatever means necessary to arrest the remaining leaders of the UWFO, ie, Mr. Nguyen Tan Hoanh, Mrs. Nguyen Thi Le-Hong and other members.

The UWFO urgently calls on the supports of various international Workers-Farmers organizations; trade-and-labor unions; human rights organizations and agencies; and individuals who wholeheartedly cherish and value Liberty, Democracy and Justice should voice your support to the UWFO and call for the ruling Hanoi's government to immediately release Mr. Doan Huu Chuong and his two younger brothers, one of them is only a 9-year-old boy.

With these terrorizing practices of the ruling Hanoi's government to the factory workers in Viet Nam, we call on the US congress to hold off on granting the Permanent Normal Trade Relations to Viet Nam.

November 14, 2006

Representative of UWFO of Viet Nam
Nguyen Thi Le Hong