Thưa Ðại Tá CA Đào Trọng Sĩ: Dân Oan sẽ nhảy dù xuống quãng trường Ba Ðình, Công nhân đang đào đường hầm để xâm nhập ngay giữa hội nghị APEC  

BBC Nov 3,2006  

Hồng Nga: Cũng trong thời gian gần đây chúng tôi được biết là có khá nhiều bà con từ các tỉnh khác đã về Hà Nội đưa những đơn khiếu nại, khiếu kiện vì một số vấn đề. Thí dụ như vấn đề đất đai chẳng hạn. Được biết là ngày hôm qua thì cũng đã có một số người từ miền Nam ra cũng như ở các tỉnh miền Bắc đã tới khu vực số 1 vườn hoa Mai Xuân Thưởng, và người ta nói rằng đã có những xô sát giữa những người khiếu kiện đó với cơ quan chức năng. Các ông có kế hoạch giải quyết những việc như vậy trong thời gian diễn ra APEC như thế nào ạ?

CA Đào Trọng Sĩ:  Trước tiên thì tôi phải trả lời rằng những chuyện xô sát là hoàn toàn không có. Trong quá trình vận động, thuyết phục, giáo dục bà con thì chúng tôi đã tổ chức các lực lượng của thanh tra chính phủ để họ giải thích với bà con ở nơi đưa đơn. Toàn bộ vấn đề này thì thanh tra nhà nước Việt Nam đã có một thông báo để bắt đầu từ ngày 12 cho đến 20 là không tiếp bà con trong việc gởi đơn từ nữa, chờ sau APEC mới làm việc này.

Vấn đề thứ hai nữa là ở Việt Nam hiện nay chúng tôi chủ yếu dựa theo nghị định 38 cũng như chỉ thị 01 của thủ tướng chính phủ là họ gởi đơn từ hoặc khiếu kiện, có luật khiếu kiện, thì phải làm đúng quy định. Đây là vấn đề "nội bộ" mà những vấn đề này chúng tôi đang xây dựng đô thị, công nghiệp hóa hiện đại hóa việc giải phóng mặt bằng tất nhiên là nó có những vấn đề phức tạp liên quan đến đất đai và người dân. Vì vậy cho nên việc khiếu kiện là chuyện bình thường. Nhà nước cũng sẽ nghiên cứu để chủ ý giải quyết rất hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho người dân có thể là có lợi hơn.

Chúng tôi đã giải thích với bà con và phối hợp với các tỉnh để người ta không về Hà Nội trong thời gian này.

Hồng Nga: Ông vừa mới nói rằng từ ngày 12 tới ngày 20 tháng này sẽ không nhận các đơn khiếu kiện nữa phải không ạ?

CA Đào Trọng Sĩ:  Tạm thời nghỉ việc ấy để giải quyết vấn đề hội nghị APEC, bảo vệ tuyệt đối an toàn APEC này.

Hồng Nga: Cách đây ít hôm thì chúng tôi cũng có nói chuyện với một số bà con thì họ nói rằng đã về tới Hà Nội rồi và họ sẽ cương quyết chờ cho tới khi khai mạc APEC để đạt được những nguyện vọng của mình. Đối với những trường hợp đó thì các ông sẽ giải quyết như thế nào ạ?

CA Đào Trọng Sĩ:  Vấn đề này thì chính phủ cũng như bộ công an đã có sự chỉ đạo đối với các địa phương, còn thì chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ nghiêm ngặt để không có tình trạng đó xảy ra.

Hồng Nga: Đó là đại tá công an Đào Trọng Sĩ, phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, người phụ trách công tác an ninh cho hội nghị APEC ở Hà Nội.