Ảnh cuả Thủ Tướng, Đảng Ủy Công An Nguyễn Tấn Dũng và “Công An Nhân Dân VN” Gởi Tặng Các Phái Đoàn Dự Hội Nghị APEC Hà Nội 

Thư Ký tập san Tự Do Dân Chủ Dương thị Xuânbị mưu sát chiều chủ nhật ngày 29-10-2006 

theo lệnh cuả Đảng Uỷ CA Nguyễn Tấn Dũng  và Trung Tà CA Trần Quốc Cương thuộc Cục 42