Tin ngắn đàn áp báo chí ở Hà Nội  

            Cho đến tận hôm nay (25 – 8 – 2006) nhà văn Hoàng Tiến và nhà báo Nguyễn Khắc Toàn vẫn bị công an xách nhiễu cưỡng bức lên công an xét hỏi về việc dự định ra tập san TD DC. Như vậy cuộc khủng bố đã kéo dài đến ngày thứ 13 tính từ ngày 12 – 8 – 2006, bắt tất cả 5 người làm báo lên công an, rồi khám nhà không lệnh, tịch thu không biên bản nhiều tài liệu dân chủ, cả những tài liệu văn học, nghiên cứu của nhà văn Hoàng Tiến, tịch thu CPU máy tính, tước đoạt máy điện thoại cá nhân, cắt đứt máy điện thoại cố định, cắt đứt các đường vào mạng Internet. Công an bất chấp luật pháp, trà đạp luật pháp một cách ngang nhiên.

          Chúng tôi đang từng ngày theo dõi, và sẽ cung cấp thông tin kịp thời cho độc giả biết.

 

            Phóng viên TNDC ở Hà Nội.