Hai nhà báo Hoàng Tiến và Nguyễn Khắc Toàn vẫn còn phải làm việc với công an

Tin từ Hà Nội cho biết hai nhà báo Hoàng Tiến và Nguyễn Khắc Toàn – Tổng Biên Tập và Phó Tổng Biên Tập báo Tự Do Dân Chủ – vẫn tiếp tục bị công an Hà Nội mời làm việc mỗi ngày từ 12-8-2006 cho đến hôm nay 23-8-2006. Tuy nhiên, ngày nào hai ông yêu cầu nghỉ làm việc vì bận việc hay để nghỉ ngơi, thì ngày đó họ cho nghỉ. Ngày nào làm việc thì đều làm việc từ sáng đến chiều. Trong các ngày làm việc, công an Hà Nội đã in hầu hết các tài liệu đã được lưu trong các máy vi tính của hai ông. Các tài liệu được in ra đa số là những bài về dân chủ đã từng được phổ biến trên Internet, trong đó có cả những bài viết của hai ông. Hiện nay chưa biết hai ông sẽ còn phải làm việc đến bao giờ.

Có trong tay 600 tờ báo của mình, thế mà họ vẫn quyết tâm không chấp nhận cho một vài tờ báo có chủ trương dân chủ ra đời… Điều này nghĩa là gì? đất nước ta đã có tự do ngôn luận chưa?

 

Tin từ Hà Nội