Vụ khủng bố báo Tự do dân chủ ở Hà Nội vẫn tiếp tục  

Nhóm phóng viên TNDC ở Hà Nội cho biết:

            Vụ khủng bố báo TU DO DÂN CHU bắt đầu từ sáng 12-8-2006. CA mở một chiến dịch vây ráp bắt tất cả 5 người làm báo lên xét hỏi suốt một ngày trời. Chập tối điều động hàng chục CA  đến khám nhà nhà văn Hoàng Tiến, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn và kỹ sư Bạch Ngọc Dương chỉ bằng lệnh mồm, không có giấy tờ.

            Cho đến tận hôm nay (18-8-2006), nhà văn Hoàng Tiến tổng biên tập tờ báo TU DO DAN CHU, và nhà báo Nguyễn Khắc Toàn phó tổng biên tập, vẫn đang bị CA hàng ngày bắt lên xét hỏi.

 

            Chúng tôi có gặp nhà văn Hoàng Tiến vài giây phút ngắn ngủi. Ông cho biết, nhũng người làm báo TD DC đã chuẩn bị tâm lý chịu đựng những tình huống xấu nhất: khủng bố, bắt bớ, tù đầy. Cho nên tất cả 5 người vẫn vững vàng tinh thần. Họ không vi phạm luật pháp, họ chỉ đòi quyền của mình có ghi trong Hiến pháp, và quyền làm người ghi trong Công ước quốc tế. Trong các quyền đó, tự do ngôn luận là quyền cơ bản thiêng liêng nhất.

 

            Nếu chính quyền đàn áp bỏ tù thì ông tính sao? Chúng tôi hỏi.

            Nhà văn Hoàng Tiến trả lời: Thì chính quyền tự lột cái mặt nạ dối trá lâu nay cho bàn dân thiên hạ thấy rõ. Lãnh đạo VN vừa ra một cuốn sách trắng nói rất hoa mỹ về quyền con người ở VN với thế giới. Họ sẽ mất mặt về sự đàn áp này.

            Còn nếu không bắt bớ giam cầm? Chúng tôi lại hỏi.

            Nhà văn Hoàng Tiến trả lời: Như thế thì công cuộc dân chủ hóa đất nước sẽ tiến lên một bước đáng kể. Khôn ngoan ra lãnh đạo nên chọn phương án này. Nhưng hiện nay họ đang đi vào ngõ cụt. Bắt bớ tù đầy không giải quyết được vấn đề.

            Ông tin rằng việc các ông làm thành công chứ?

            Hiện nay chúng tôi đang bị đánh phá, bị ngăn chặn. Nhưng tôi tin là quyền tự do báo chí sẽ đến với nhân dân VN. Nó là quy luật phù hợp với xu thế của thời đại.

            Nhà văn Hoàng Tiến trả lời chúng tôi trước lúc lại phải lên �làm việc� với CA.

            Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi và sẽ thông báo cho đồng bào được biết.

 

 

Nhóm phóng viên TNDC ngày 18-8-2006.